החוג הישראלי להרניה

פגישה של החוג הישראלי להרניה וכירוגיה של דופן הבטן בתל השומר

החוג הישראלי להרניה
כנס בינלאומי בנימיביה

הכנס העולמי החמישי לניתוחי בקע; כנס משותף של האיגוד האמריקאי והאיגוד האירופאי לניתוחי בקע

כנס בינלאומי בנימיביה
כנס בקע בהמבורג

הכנס העולמי החמישי לניתוחי בקע; כנס משותף של האיגוד האמריקאי והאיגוד האירופאי לניתוחי בקע

כנס בקע בהמבורג